Filtry odvětrání klikové skříně

Filtry odvětrání klikové skříně

  • ProVent 100
  • ProVent 150
  • ProVent 200
  • ProVent 400
  • ProVent 800

ProVent je systém odvětrání klikové skříně s integrovaným odlučovačem oleje a regulací tlaku, který redukuje emise vozidel a snižuje na minimum usazeniny v nasávacím traktu.
Konstrukční řada ProVent separuje pomocí prvku odlučovače spaliny s obsahem oleje vznikající při spalování pohonných hmot a redukuje tím zbytkový obsah oleje v plynu na minimální úroveň.
Systémy ProVent obsahují v podstatě jeden prvek k odlučování oleje, jeden regulátor tlaku a podle modelu jeden přetlakový ventil nebo obtokový ventil.
Místo namontování a druh konstrukce příslušných komponentů se odlišují podle konstrukční velikosti systému ProVent.
Odlučovače oleje ProVent mohou být nasazeny jako otevřené nebo uzavřené systémy. Jak u uzavřeného, tak také u otevřeného systému bude odloučený olej odveden zpět do olejové vany a je tak opět k dispozici oběhu oleje.
U otevřeného odvětrávání klikové skříně neúčinkuje regulace tlaku. Spaliny jsou vedeny po průchodu odlučovačem oleje přes
výtokové hrdlo do volného prostoru. V klikové skříni při tom vzniká za provozu přetlak.
U uzavřeného odvětrávání klikové skříně bude tlak klikové skříně regulován pomocí regulace tlaku; spaliny jsou po průchodu odlučovačem oleje vedeny přes výtokové hrdlo do nasávacího traktu motoru.

Nebyly nalezeny žádné produkty