Skip Navigation
 

TORIT (TORIT DCE)

Mnoha výrobcům se dnes dýchá snadněji při vědomí, že v jejich provozech pracují spolehlivé, vysoce výkonné systémy pro odsávání a filtraci kouře od firmy Donaldson Torit.

Firma Donaldson nabízí nejrozsáhlejší řadu spolehlivých odlučovačů kouře na světě. Od kompaktních stanic, přes mobilní jednotky a odlučovače pro jednotlivé zdroje kouře s regenerací stlačeným vzduchem, až po technologie konstruované speciálně pro odvětrávání zásobníků. Neexistuje lepší zdroj ekologických technologií.
Neodloučené mlhy kondenzují, usazují se na podlahách, strojích, zdech a stropech, a vytvářejí tak nečisté a potenciálně nebezpečné výrobní prostředí. Firma Donaldson nabízí širokou řadu odlučovačů olejové mlhy. Každý z nich zajišťuje výrobci klid na duši a prostor, který potřebuje k tomu, aby mohl být výkonnější a produktivnější. Spolehněte se na nejpokročilejší technologie odlučování mlhy od firmy Donaldson.