Skip Navigation
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních dat
za osobní údaje se považují takové údaje, které se vztahují k fyzické osobě, na jejichž základě je konkrétní fyzická osoba určena nebo určena být může. Přitom platí, že taková osoba je určena či určitelná, pokud pomocí jednoho či více osobních údajů lze určit její identitu. Může jít o jeden údaj, např. fotografie, ale zpravidla půjde o jejich soubor. Osobním údajem nemusí být bez dalšího jméno a příjmení a to dokonce ani ve spojení s adresou, protože v tomtéž místě může žít i více osob stejného jména a příjmení. Osobním údajem je vždy spojení jména, příjmení a rodného čísla, protože na jejich základě lze vždy fyzickou osobu identifikovat. Subjektem osobních údajů může být výlučně fyzická osoba, a to i cizinec, subjektem údajů však zásadně nemůže být právnická osoba.


- plně respektujeme Vaše soukromí
- s
  Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Poskytnutím uvedených osobních údajů (jméno, adresa, telefon) souhlasíte s tím, aby údaje, které jste vyplnili, byly využity za účelem nabízení služeb a produktů. Vaše údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého pověříme zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předáme smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese eshop@kdfilter.cz


Zákony a předpisy: zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů